LOGO ANİMASYON

Logo Animasyon

Günümüzde logo animasyon en az kurumsal kimlik ve tüm reklam ürünleri kadar dikkat çekiyor. Son derece önemli bir konu olan logo animasyon şirketin tüm kimliğini hedef kitleye yansıtıyor ve şirketin medya ayağında benzersiz bir varlığı haline geliyor. Reklam vermek isteyen firmalar reklam konusu ile hatırlandığı kadar logo ile de hatırlanıyor. Artık reklamcılığın her alanında kullanılan logoyu insanlar gördüğünde şirkete bir sempati besliyor. İnsanların bilinçaltına yerleşen logo güven ve kaliteli hizmetle anılmaya başlandığı takdirde tam anlamıyla başarılı oluyor. Bu yüzden logonun sürekli olarak kullanılması ve dile getirilmesi gerekiyor. Logonun ve animasyonun bilinirliği şirkete duyulan güveni niteliyor. Başarılı olan logolar okuma yazma bilmeyen insanlar tarafından bile tarafından bile tanınabiliyor. Bu da logo animasyonun insanları nasıl etkilediğini gösteriyor. Birbiri ile kontrast yaratacak canlı renkler hedef kitlenin aklında daha çok kalıyor ve çok daha kolay hatırlanıyor.

Logo Animasyon Çeşitleri

Logo animasyon temelde iki farklı başlık altında değerlendiriliyor. Bunlardan ilki iki boyutlu animasyonlar olarak ön plana çıkıyor. Bu animasyonlar kurumsal kimlik ile çok uyumlu oluyor. Bu logonun yapımları diğer çeşitlere göre daha kolay oluyor. Logo animasyon çeşitlerinin ikinci tarafında ise üç boyutlu tasarımda bütün logo üç boyutlu olacak şekilde modelleniyor ve üç boyutlu animasyon teknikleri ile yapılıyor. Bu tarz logolar genellikle tanıtım filmlerinde, reklamlarda ya da animasyonlarda açılış ekranı ve giriş animasyonu olarak kullanılıyor. 3 boyutlu olarak tasarlanan animasyonlar genellikle en son sahnede 2 boyutlu logoya dönüşüyor. Böylelikle markanın bilinirliği hem iki boyutlu hem de üç boyutlu animasyon ile iyice pekiştiriliyor.

Logo Animasyon Nasıl Olmalı?

Firmanın kimliğini tam anlamıyla yansıtan logolar başarılı olarak kabul ediliyor. Bu logolar tüketici aklında da daha fazla kalıyor. Logo az şeyle çok söylemek üzere tasarlanıyor. Firmanın bulunduğu sektöre, firmanın adına dair içerikler içermesi genel olarak tercihe diliyor. Animasyonun anlatımı logo kadar kısıtlı olmadığı için firmalar burada daha esnek davranabiliyor ancak yine de firmalar mümkün olan en kısa sürede en fazla bilgiyi vermeye çalışıyor. ProjeVideo ise bu noktada devreye girerek firmalara benzersiz logolar hazırlıyor. Her bir firmanın yüzü haline gelecek olan bu logolar özel olarak tasarlanıyor ve gelen istek doğrultusunda geliştiriliyor. Logolar ve animasyonlarda şirketin varsa renkleri sıkça tercih ediliyor. ProjeVideo ortaya çıkardığı logolar ve animasyonlarla şirketin doygun bir özetini sunuyor.

Menü