NÖROLOJİ

Nöroloji

Beyin, omurilik, çevresel sinir sistemi ve beyin sapı ile ilgili hastalıkları inceleyen bilim dalıdır. Nöroloji kapsamı teknoloji ile birlikte gelişmektedir. Kendi içine kapalı olan bir bilim dalı olmaktan uzaklaşan ve farklı alt disiplinlere bölünerek çeşitli alanları kapsamaya başlayan bir disiplin haline gelen nöroloji konusu sebebi ile oldukça hassas bir alandadır. 19. yüzyılda ruh sağlığı ile ilgili çalışmaları da kapsayan nöroloji 20. yüzyılda bu alanla ilgilenmeyi bırakmıştır. Bunun nedeni psikiyatri dalının ayrı bir dal olarak ayrılmasıdır. Nöroloji epilepsi, bunama, hareket bozukluğu ya da uyku bozukluğu gibi konuları da ele almakta hatta bu konular ile ilgili alt disiplinler ortaya çıkarmaktadır.

Korkuyu Yok Edin

İnsan psikolojisi ne kadar güçlü olursa olsun bazı durumlara karşı ön yargılıdır ve bu ön yargının fobi oluşturmasına izin verir. Aile hekimine giden birisi ile nöroloğa giden birisinin stres seviyesi ne yazık ki aynı değildir. Nöroloji konusu gereği insanlarda büyük sorunları işaret eden bir bilim dalı olduğundan dolayı insanlar bu alandan kaçmaktadır. Nöroloji konusu dahilinde bir semptom ile karşılaşan kişiler bile fobileri nedeniyle bu alandan uzak durmaya çalışmaktadır. Bilinmesi gereken her uzmanlık alanının kendine ait zorlukları veya kolaylıkları olduğudur. İnsanlara zorlu ya da riskli gelen uzmanlık alanlarının sanıldığı kadar zorlu ve riskli olmadığı da bilinmelidir. Elbette toplumda ortaya çıkan ön yargıları ortadan kaldırmak sağlıkçılara düşmektedir. Daha sağlıklı toplumlara sahip olmak için adım atmak önemlidir. Doğru adımı atarken insanları bilinçlendirmek ve bir sağlıkçı olarak doğru yönlendirmeler yapmak gerekir. Bu sayede hem insanlar ile etkili bir iletişim kurmak hem de bir insanın hayatına dokunmak mümkün olur. Bilinçli bir toplum her zaman daha sağlıklı ve daha uzun ömürlüdür.

Sağlık İçin Yanınızda

ProjeVideo sağlık alanında yapmış olduğu başarılı projeleri ile ön plana çıkmaktadır. Sağlık konusunun hassasiyetinin farkında olan firmamız aynı zamanda insanlarla iletişim kurmanın zorluluklarının bilinci ile hareket etmektedir. Yeni teknolojinin getirdikleri ile iletişim kurma yöntemlerinden birisi olan video içeriklerde kalite ve profesyonellik çok önemlidir. İnsanlar güven duymak ve iletişim kurmak için kendilerine sunulan içeriklerin değerini mutlaka ölçer. Bu nedenle insanları bilinçlendirmek ve onlarla iletişim kurmak için hazırlanan içeriklerin belirli standartları olmak zorundadır. ProjeVideo bu standartların farkındalığı ile sahip olduğu ekipmanlar ve başarılı ekip sayesinde nokta atışı projeler ortaya çıkarmaktadır.

Menü